Kirjaudu

Kesätiedote

26.6.2019

Kesätiedote

Hyvät Jäsenet!

Alkuvuosi on ollut työntäyteinen niin Puolustusvoimissa kuin kumppaniyrityksissä ja laitoksissakin. Edunvalvontapuolella on myös tapahtunut ja tapahtuu kaikenlaista, on mm. saatu uusi sopimus ja sovittu palkkahaarukasta luopumisesta. Toimintaa tehostetaan uusimalla nettisivut ja ottamalla käyttöön sähköinen jäsenkortti. Näistä asioista jäljempänä pääluotto Esa Lapin katsaus.

Mutta aloitetaan henkilöasioilla. MTTL:n liittokokous valitsi allekirjoittaneen puheenjohtajaksi Väänäsen Petterin keskittyessä opiskeluun. Olen Ari Maskonen PVJJK:sta, Teknikkokapteeni ja uran loppusuoralla. Kovin pitkää uraa en siis puheenjohtajanakaan enää tee, mutta onneksi hallituksessa on tuorettakin voimaa, joten MTTL:n edessä on valoisa tulevaisuus. Tässä MTTL:n hallitus kaudella 2019 – 2020.

pj Ari Maskonen, vpj Simo Väisänen

Hallituksen jäsenet ja varajäset: Mika Korpimo, vara Kai Pekkanen. Harri Sappinen, vara Harri Pönni. Juha-Pekka Nikkarila, vara Heikki Rantanen. Matias Aunola, vara Markku Mäki. Lasse Lahdenmaa, vara Isto Laalo. Olavi Huuskonen, vara Hannun Sundell.

Onnistunut ja oikea-aikainen siirtyminen Akavalaiseen kenttään, hyvä luottamusmiesverkosto ja ennen kaikkea aktiivinen jäsenistö pitävät MTTL:n merkittävänä toimijana Puolustusvoimissa. Voimmekin siis hyvillä mielin siirtyä hetkeksi kesälaitumille.

Pääluoton katsaus neuvottelutoimintaan

Valtion virkaehtosopimuksessa sovittiin yleiskorotuksesta ja virastoerästä. Vuosina 2018-2019 käytiin virastoeräneuvottelut, joiden yhteydessä sekä sijoitettiin varallisuutta ESJA -luokkiin 8-16 että tehtiin lukuisia muita korjauksia:

1) Parannettiin erillään asuvien asemaa: pidentämällä neljännespäivärahan maksukautta ja lisäämällä viraston korvaamien kotimatkojen määrää 50%, eli ennen matkoja oli 52 nyt 78, joista 12 on käytössä vain kolmantena vuonna.

2) Päästiin eroon ns. palkkahaarukasta eli siitä, että tutkinnon päivittäminen laskisi palkkaa. Siten palkkausta ei enää automaattisesti oikaista alaspäin, jos tehtävää vaihdettaessa ei ole riittävästi vuosia tutkinnon jälkeen, vaan palkkaus perustuu vahvistettuun tehtävänkuvaukseen.

3) Poistettiin kokonaisuudessaan sotaharjoituskorvauksista palkkaluokkarajat, eli jatkossa kaikki virkamiehet saavat sotaharjoituskorvaukset PV työaikasopimuksen 8§ mukaisesti, jos 8§ tiukat perusteet täyttyvät.

4) Työsopimussuhteisten osalta tehtiin takuupalkan osalta erillinen kirjaus, jonka mukaan saadaan valtion yleisen virkaehtosopimuksen mukainen takuupalkkaus (24kk takuu, voi pudota sen jälkeen arvioidun tasolle), jos ei saa puolustusvoimissa sovittua takuupalkkaa. Eli siis jompikumpi sääntö pätee.

Rakennuslaitoksessa saatiin mm. uusi sopimus varallaolosta.

Olemme päässeet lausumaan lukuisiin normeihin, jotka vaikuttavat toimintaan. Normivalmistelu yhteistyössä työnantajan kanssa tuottaa hyviä tuloksia, esimerkki erikoisupseerien henkilöstöasioiden hoitonormi, jossa teknikkojen ja insinöörien tehtäviä voidaan yhdistää siten, että haetaan teknistä erikoisupseeria. Jos joukko-osastot osaavet normia soveltaa, hakijan ollessa teknikko, tehtävästä tulee sotilasteknikon tehtävä, ja jos insinööri, sotilasinsinöörin tehtävä. Siten sotilasteknikoilla säilyy tehtäviä uran loppuun asti, ja insinöörit taas pääsevät insinöörin arvoille, jos tulevat valituiksi teknikoilta vapautuviin tehtäviin.

Jatkuvan neuvottelun periaatteen mukaisesti koko ajan käydään keskustelu uudistuksista ja sovelluskäytännön yksityiskohdista. Tälle hetkellä pöydällä ovat muun muassa meripalvelu ja koulutuskomennuksen päivärahat tietyissä tilanteissa.

Järjestömuutoksen viimeisenä vaiheena syntymässä olevat MTTL:n nettisivut ovat valmistumassa. Uutena toiminnallisuutena ovat tulossa linkit jäsenrekisteriin ja KTK:n sivuille. Mobiilijäsenkorttikin on tulossa.