Kirjaudu

Vakuutusohjeita

Tälle sivulle on koottu jäsenistön kokemusten pohjalta neuvoja vapaaehtoisten lisävakuutusten osalta.

Tämä ohje ei koske yhdistyksen kautta tulevia jäsenvakuutuksia. Ne päivittyivät liitonvaihdon yhteydessä automaattisesti ja ovat voimassa normaalisti.

Tämä ohje on julkaistu, koska jäsenistö on kohdannut eri vakuutusneuvottelijoiden kanssa erilaisia ongelmatilanteita vakuutusturvansa tarkastamisen yhteydessä.

TIlanne joka vaatii toimenpiteitä:

Mikäli sinulla on vielä vakuutuksia tehtynä TTT ry:n tai sen kattojärjestöjen neuvottelemilla alennusprosenteilla, tulee sinun ryhtyä toimenpiteisiin vakuutusturvasi jatkumisen turvaamiseksi.

Vakuutusneuvottelijoilta on tullut vaihtelevasti viestiä siitä, että maininta esim. TTT ry:n alennuksesta vakuutuskirjassa saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa vakuutuskorvauksen saamatta jäämiseen.

KTK ry ja AKAVA on neuvotellut alennuksia erilaisiin vakuutuksiin. Tutustu vakuutustarjontaa KTK:n ja AKAVAN sivuilla.

Esimerkiksi TTT ry:llä oli neuvotteltu alennus henkivakuutuksesta, jossa alennusprosentti oli noin 70% luokkaa. TTT ry sulautui PRO:hon, jolloin TTT:n neuvottelemat vakuutusedut poistuivat ja jäsenistön alennusprosentti on muuttunut PRO:n neuvottelemaksi, joka on ollut suuruudeltaan noin 50% luokkaa.

KTK ry:llä on neuvoteltu Ryhmäsampo Primus -henki- ja tapaturmavakuutus alennettuun hintaa. Alennusprosentti tuossa vakuutuksessa on noin 60% luokkaa.

Vakuutuksen päivittämisessä

Kun päivitätte vakuutuksianne, niin tuokaa vakuutusneuvottelijalle ilmi, että liitonvaihtonne liittyy ammattiyhdistysten sulautumiseen, eikä kyseessä ole jäsenen itsensä tekemä liitonvaihto. Saadun tiedon mukaan osa vakuutusneuvottelijoista on tässä tapauksessa kertonut, että vakuutuksen tekemisen yhteydessä tehtävä terveystarkastus voidaan ohittaa eikä se vaikuta vakuutuksen saamiseen.

Valitettavasti osa olemassa olevista vakuutuksista on jo jäänyt pois vakuutusyhtiöiden tarjonnasta, noiden osalta vakuutusten jatkaminen ei ole jäsenistöllä onnistunut.

Tärkeää

Hoitakaa olemassa oleva lisävakuutusturvanne kuntoon.

Siviilijohtajien, erikoisupseerien,
ja asiantuntijoiden liitto

SEAL ry

co/KTK ry

 

Kellosilta 7,
00520 Helsinki

                                                                                        sealry(at)sealry.org