Kirjaudu

Vuoden 2019 neuvottelutulos puolustusvoimissa

Valtion virkaehtosopimuksessa sovittiin yleiskorotuksesta ja virastoerästä. Vuosina 2018-2019 käytiin virastoeräneuvottelut, joiden yhteydessä sekä sijoitettiin varallisuutta ESJA -luokkiin 8-16 että tehtiin lukuisia muita korjauksia:

1) Parannettiin erillään asuvien asemaa: pidentämällä neljännespäivärahan maksukautta ja lisäämällä viraston korvaamien kotimatkojen määrää 50%, eli ennen matkoja oli 52 nyt 78, joista 12 on käytössä vain kolmantena vuonna.

2) Päästiin eroon ns. palkkahaarukasta eli siitä, että tutkinnon päivittäminen laskisi palkkaa. Siten palkkausta ei enää automaattisesti oikaista alaspäin, jos tehtävää vaihdettaessa ei ole riittävästi vuosia tutkinnon jälkeen, vaan palkkaus perustuu vahvistettuun tehtävänkuvaukseen.

3) Poistettiin kokonaisuudessaan sotaharjoituskorvauksista palkkaluokkarajat, eli jatkossa kaikki virkamiehet saavat sotaharjoituskorvaukset PV työaikasopimuksen 8§ mukaisesti, jos 8§ tiukat perusteet täyttyvät.

4) Työsopimussuhteisten osalta tehtiin takuupalkan osalta erillinen kirjaus, jonka mukaan saadaan valtion yleisen virkaehtosopimuksen mukainen takuupalkkaus (24kk takuu, voi pudota sen jälkeen arvioidun tasolle), jos ei saa puolustusvoimissa sovittua takuupalkkaa. Eli siis jompikumpi sääntö pätee.

Rakennuslaitoksessa saatiin mm. uusi sopimus varallaolosta.

Siviilijohtajien, erikoisupseerien,
ja asiantuntijoiden liitto

SEAL ry

co/KTK ry

 

Kellosilta 7,
00520 Helsinki

                                                                                        sealry(at)sealry.org